DIDAKTIK

Vores læremidler er funderet i et moderne, kommunikativt sprogsyn, og vi tror på, at motivation, repetition og fordybelse giver eleverne de bedste forudsætninger for at lære.

SPROGSYN

MODERNE SPROGSYN

Vores læremidler er baseret på et moderne, kommunikativt sprogsyn. Det betyder, at grammatikken præsenteres i relevante, autentiske kontekster, at eleverne får mulighed for at tilgå sproget undersøgende, og at de selv skal producere sprog. Eleverne vil derfor også møde en masse spændende fiktions- og faktatekster og oparbejde et relevant, nært ordforråd.

Læs mere
Multimodal

MULTIMODALT

Sprogheltene er primært analogt, så eleverne kan fordybe sig og med blyant, dialog og samarbejde kan løse de sproglige opgaver. Flere sanser aktiveres dog, da det taktile suppleres af det mere visuelle og auditive med hæftets tilhørende animerede læringsvideoer. Også det mere æstetiske understøttes, når eleverne fx selv skal tegne eller finde på historier. Endelig får du som lærer forslag til klasseaktiviteter, supplerende øvelser med masser af leg og bevægelse i de tilhørende lærerhæfter.

MOTIVATION

MOTIVERENDE

Det skal være sjovt at lære, træne og undervise i stavning, grammatik og skrivning! Vi har gjort meget ud af at bygge et stort superhelteunivers, så de sproglige opgaver bliver lidt sjovere at arbejde med. Det kommer blandt andet til udtryk i små animerede videoer om Sprogheltene, der findes til hvert emne.

Følg os på sociale medier: